Scan GPLX với Yoti – KYC Pi Network

https://itunes.apple.com/us/app/yoti/id983980808?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yoti.mobile.android.live

#freeman291187 #pinetwork #onepioneworld
Code giới thiệu: freeman291187
+ Whitpapper: https://tradevn.net/2019/pi-white-paper-giay-trang-du-an-pi/
+ Tìm hiểu thông tin: https://tradevn.net/2019/huong-dan-dao-pi-coin-tren-smartphone/

Kiếm tiền miễn phí với Pi Network
1. Vào App Store hoặc CH Play gõ Pi network tải về, cài đặt.
2. Click vào ứng dụng Pi đã cài, rồi vào Continue with phone number hoặc Continue with facebook
== Nếu chọn Continue with phone number
3. Chọn Vietnam +84 rồi điền số điện thoại của mình.
Nhập mật khẩu cho tài khoản (tối thiểu 8 ký tự, có 1 chữ viết hoa và 1 số). Ví dụ: Tencuaban113
==Nếu chọn Continue with facebook thì bỏ qua bước 3.
4. Nhập họ của bạn vào First name và tên của bạn vào Last name
5. Mục Choose username các bạn nhập tên tài khoản, nhớ là viết liền không dấu (ví dụ: hovaten).
6. Mục Invitation code các bạn nhập freeman291187 rồi ấn SUBMIT.
Sau đó vào App Pi Network bấm biểu tượng hình tia sét ⚡️ và bắt đầu tích lũy Pi.

Lưu ý: Cứ sau 24 giờ nhớ vào lại App Pi Network bấm nút tia sét ⚡️ 1 lần, ngày nào cũng thế!