Pi network – Trao đổi Pi lấy đồng hồ, giao lưu tạo giá trị Picoin

Pi network – Trao đổi Pi lấy đồng hồ, giao lưu tạo giá trị Picoin

Amazon

Pi network – Trao đổi Pi lấy đồng hồ, giao lưu tạo giá trị Picoin.
Xin chào các pioneers, hôm nay xin được chia sẻ giao lưu với các bạn, trao đổi Pi lấy đồng hồ nhật, các bạn hãy chia sẻ để mọi người có sự đồng thuận cao cho picoin của chúng ta mong các bạn ủng hộ. Hãy like comment và chia sẻ đắng ký kênh
– để lan toả pi network được nhiều người biết đến. Giá trị pi sẽ càng cao khi càng nhiều người tham gia nó. Cam rơn các bạn!

-Hướng Dẫn ĐĂNG KÝ ĐÀO COIN Pi
1. Vào app Store hoặc CH play gõ ” Pi Network”
2. Click vào ứng dụng đã cài, rồi vào ” continue with phone number” chọn ” Vietnam +84″ rồi điền số điện thoại mình vào.
Bạn ở quốc gia nào thì điền đầu số quốc gia đó
3. Nhập password cho tài khoản ( tối thiểu 8 ký tự có 1 chữ viết hoa vá 1 số)
4. Nhập họ và tên ( không dấu) vào ” first name” và ” last name”.
5. Mục ” Choose usename” các bạn nhập tên tài khoản, nhớ là viết không dấu ( ví dụ : tên riêng VAN A
Họ: NGUYEN ).
6. Mục ” invitation code” các bạn nhập “huunguyen77” rồi ấn submit
7. Chạy 3 ngày liên tục lập vòng tròn bảo mật
8. Xác minh sđt, facebook
9. Bật tia sét kích hoạt sau mỗi 24h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *