Pi network thông tin mong chờ nhất| Pi có thể 150$ khi mainnet

Quangtung# pinetwork#
Pi network thông tin mong chờ nhất| Pi có thể 150$ khi mainnet

CÓ PHẢI ĐIỂM GIỚI HẠN PI ĐANG TIẾN TỚI 150 ĐÔ LA VÀO NĂM 2021? 8 THÔNG TIN KHIẾN BẠN MONG CHỜ TRONG NĂM 2021.

PCT : Mục tiêu của Pi là tạo ra một nền kinh tế toàn cầu khả thi, nơi mọi người sẽ sử dụng Pi để giao dịch hàng hóa và dịch vụ, và do đó, tạo ra và hỗ trợ giá trị cho tiền tệ Pi.

Chúng tôi hy vọng Pi sẽ có một cơ sở mạng lưới đủ lớn để tạo ra khối lượng kinh tế nhằm duy trì khả năng tồn tại của nó.

IMO : Việc tạo ra một nền kinh tế toàn cầu khả thi bằng cách sử dụng Pi làm nhiên liệu và tiền tệ bắt đầu từ hệ sinh thái toàn cầu của chính Pi.

Một khi bùng nổ, phần còn lại của thế giới sẽ tự hòa nhập vào nền kinh tế Pi.

Hệ sinh thái Pi, nền kinh tế Pi.

Mô hình kinh tế này sẽ sớm trở thành động lực để nâng nền kinh tế Thế giới lên một tầm cao mới.

Nó không phải là một nền kinh tế được xây dựng thông qua việc trao đổi tiền điện tử mua và bán tiền điện tử mà là một nền kinh tế xây dựng bằng cách sử dụng Pi làm tiền tệ, như một phương tiện trao đổi như tiền hàng ngày.