Pi network thời gian đang đếm ngược mainnet| các ông lớn đổ bộ vào Pi 2021

Quangtung# pinetwork#

Pi network thời gian đang đếm ngược mainnet| các ông lớn đổ bộ vào Pi 2021
Mạng chính Pi Coin đã bắt đầu đếm ngược và tin tức quan trọng là sẽ có nhiều vốn và các tổ chức hơn sẽ tham gia vào tính thanh khoản tích cực của PiNhiều người dùng đã từng tiếp xúc với các loại tiền kỹ thuật số đều biết rằng Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ và là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới.Tuy nhiên, tin tức mới nhất là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ đã nộp đơn đăng ký phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, có nghĩa là Coinbase sẽ được niêm yết vào năm 2021.