Pi Network hits 10 million miners, Stop mining or Halving

Pi là một loại tiền điện tử, bạn có thể khai thác bằng điện thoại của mình, tải ứng dụng Pi Network từ App/CHplay stores. Dùng Mã giới thiệu “Phienvo” để hoàn thành việc đăng ký tạo tài khoản đào Pi.
1- Download Pi Network App from App/CHplay stores.
2- Website: https://minepi.com/Phienvo#download
Your English Guide at: https://www.finnviet.fi/p/whats-is-pi-network.html
Hướng dẫn bằng tiếng Việt:
https://www.finnviet.fi/p/huong-dan-tao-tai-khoan-nhanh-1.html

HƯỚNG DẪN ĐÀO PI NHANH
1. Vào App Store hoặc CH Play gõ “Pi network” tải về, cài đặt.
2. Click vào ứng dụng Pi đã cài, rồi vào “Continue with phone number”
hoặc “Continue with facebook”
== Nên chọn “Continue with phone number”
3. Chọn “Vietnam +84” rồi điền số điện thoại của mình.
Chọn và nhập mật khẩu password cho tài khoản (tối thiểu 8 ký tự, có 1 chữ viết hoa và 1 số)
==Nếu chọn “Continue with facebook” thì bỏ qua bước 3.
4. Nhập chữ lót và tên (không dấu) vào ô vào “First name” và họ vào ô “Last name”
5. Mục “Username” các bạn nhập tên tài khoản, nhớ là viết liền không dấu (ví dụ: kuteo).
6. Mục “Invitation code” các bạn nhập Phienvo rồi ấn SUBMIT.

Sau đó vào ứng dụng Pi Network
Chạm vào biểu tượng hình sấm sét ⚡và bắt đầu tích lũy Pi.

Cứ sau mỗi 24 giờ, hãy mở ứng dụng Pi APP lên và kích hoạt tiếp tục đào Pi.
(Pi App sẽ dừng sau 24 giờ)

#Finnviet #PiCoin #PiNetwork