Pi network – Giá Pi có thể cao sau mainnet, nó từ đâu mà có

quangtungpinetwork#

Pi network – Giá Pi có thể cao sau mainnet, nó từ đâu mà có
– Có nhiều nguồn giá trị cho đồng tiền Pi. Mà bạn phải biết và những khía cạnh Sau đây nó sẽ tạo ra giá trị của Picoin sau mainnet,

– Hướng Dẫn ĐĂNG KÝ ĐÀO COIN Pi
1. Vào app Store hoặc CH play gõ ” Pi Network”
2. Click vào ứng dụng đã cài, rồi vào ” continue with phone number” chọn ” Vietnam +84″ rồi điền số điện thoại mình vào.
Bạn ở quốc gia nào thì điền đầu số quốc gia đó
3. Nhập password cho tài khoản ( tối thiểu 8 ký tự có 1 chữ viết hoa vá 1 số)
4. Nhập họ và tên ( không dấu) vào ” first name” và ” last name”.
5. Mục ” Choose usename” các bạn nhập tên tài khoản, nhớ là viết không dấu ( ví dụ : tên riêng VAN A
Họ: NGUYEN ).
6. Mục ” invitation code” các bạn nhập “huunguyen77” rồi ấn submit
7. Chạy 3 ngày liên tục lập vòng tròn bảo mật
8. Xác minh sđt, facebook
9.Bật tia sét kích hoạt sau mỗi 24h