Pi Network – 30π ĐỔI ĐT Xiaomi Note8 pro ( 128GB ) – GTC

Pi vẫn còn là miễn phí, nhưng tốc độ khai thác đang tiến dần về Zero. Một khi việc khai thác khó khăn hơn hoặc không thể khai thác được nữa thì Pi trở nên đắt đỏ và khó sở hữu hơn. Hãy tham gia khai thác khi còn có thể.

Để có Pi !

1. Vào App Store hoặc CH Play gõ Pi network tải về, cài đặt.

Link : http://minepi.com/tan1990123

2. Click vào ứng dụng Pi đã cài, rồi vào Continue with phone number hoặc Continue with facebook

==Nếu chọn Continue with phone number

3. Chọn Vietnam +84 rồi điền số điện thoại của mình.
Nhập mật khẩu cho tài khoản (tối thiểu 8 ký tự, có 1 chữ viết hoa và 1 số). Ví dụ: Tencuaban113

==Nếu chọn Continue with facebook thì bỏ qua bước 3.

4. Nhập họ của bạn vào First name và tên của bạn vào Last name

5. Mục Choose username các bạn nhập tên tài khoản, nhớ là viết liền không dấu (ví dụ: hovaten).

6. Mục Invitation code các bạn nhập
” tan1990123 ”

rồi ấn SUBMIT.

Sau đó vào App Pi Network bấm biểu tượng hình tia sét ⚡️ và bắt đầu tích lũy Pi.

Lưu ý: Cứ sau 24 giờ nhớ vào lại App Pi Network bấm nút tia sét ⚡️ 1 lần, ngày nào cũng thế!

Tham gia nhóm để giao lưu và hỗ trợ các vấn đề về pi network : https://www.facebook.com/groups/3303090069795804/?ref=share

facebook cá nhân; https://www.facebook.com/tan.nguyenx.1

zalo ; https://zalo.me/0382763472

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Never
Remind later
No thanks