Pi Network 2020

Free Pi network Regsiter minepi.com/argjentajrullahi
Continue with phone number
first name
last name
Choose your username
Invitation Code argjentajrullahi

https://coindataflow.com/en/currency/pi-network
https://twitter.com/picoreteam?lang=en
https://www.instagram.com/pi_network/?hl=en

https://www.facebook.com/Pi-Network-100882725264342

Hyni ne ket faqe ata qe jon Shqiptar qe dojn mu regjistru i keni edhe fotot ku duhet