"PI NETWORK" एपले तपाइलाई जेल पुर्याउन सक्छ, PI Network App In Nepal | अबैध मुद्राबाट साबधान !

Screen Tv Nepal Presents:-

“PI NETWORK” एपले तपाइलाई जेल पुर्याउन सक्छ, PI Network App In Nepal | अबैध मुद्राबाट साबधान !

Guest:-
Host:- SAMJHANA RAI
Camera:-
Edit:- MMS TEAM
Post Production:- MMS Entertainment Pvt. Ltd.

©Screen Tv Nepal, 2020

#PI_NETWORK_APP

——————————————–

Social Links:-
YouTube:- https://tinyurl.com/y8mjp4h2
G+:- https://tinyurl.com/ybv4taln

यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।

———————————–