How to change your name on pi network (pi network मा कसरी नाम चेन्ज गराउन सकिन्छ हेर्नुहोस्)

यो video मा Pi network मा तपाईँ को असली नाम change कसरी गरिन्छ भने Tutorials video हो

#pinetwork
How to kyc on pi network :
https://youtu.be/dwVsjZLIsNM
———-——————————————–

How to verify phone number :
https://youtu.be/5ke1hy8EcAw