9 นาที ด้วย HIIT x bodyweight : fat-burning 300-400kcal

ท่าเล่น มีทั้งหมด 8 ท่า ดังนี้
1.Flutter kick
2.Leg raises
3.Crunches
4.Sit up cross punch
5.Leg raise holds
6.Climbers
7.Plank-Toe tap
8.plank
HIIT หรือ High-Intensity Interval Training เป็นการออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเวลาสั้น ๆ สลับกับการออกกำลังกายเบา ๆ ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 10-30 นาทีเท่านั้น โดยมีงานวิจัยชี้ว่า HIIT อาจเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง
ทั้งนี้ แม้การออกกำลังกายแบบ HIIT จะใช้เวลาเพียงช่วงสั้น ๆ แต่ก็อาจส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึง 2 เท่า ซึ่งวิธีการออกกำลังแบบ HIIT นั้นค่อนข้างหลากหลาย โดยอาจเลือกวิ่งเร็ว ปั่นจักรยาน กระโดดเชือก หรือบอดี้เวทด้วยวิธีต่าง ๆ ก็ได้เช่นกัน

ฝากติดตาม
Facebook : https://www.facebook.com/fitgunn
IG: fitgunn.ig