10 minute fat burning cardio / 10 minutowe spalanie boczków

No equipment high impact workout of 4 exercises repeated 4 times:
Jumping Jacks
Touch the ground jump squats
High knees
3 x twist 1 x squat.

Intensywny trening bez sprzętu, 4 ćwiczenia powtarzane w obwodzie 4 razy:
Pajace
Przysiad z wyskokiem i dotknięciem dłonią ziemi
Skip A
3 x twist 1 x przysiad.