കൂടുതൽ വിയർക്കു..കൂടുതൽ FAT BURN ചെയ്യൂ..ഇത് ശരിയാണോ ? SWEAT MORE AND BURN MORE FAT?? JUST A MYTH !!

കൂടുതൽ വിയർക്കു..കൂടുതൽ FAT BURN ചെയ്യൂ..ഇത് ശരിയാണോ ? SWEAT MORE AND BURN MORE FAT?? JUST A MYTH !!

Amazon

AC Gym ൽ പോയി workout ചെയ്യരുത്.. നിങ്ങൾ workout ചെയ്യുമ്പോൾ Fan off ചെയ്യണം.. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിയർത്താൽ കൂടുതൽ FAT ഉരുകി പോകും..
ഇത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കു മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണാനായിട്ടു ശ്രമിക്കുക.

🔺You can purchase genuine supplements click the link below @myprotein

✅ Use coupon code – VIJOBI
https://www.myprotein.co.in

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔺Are you ready to transform yourself??

Vijo Fitness and Lifestyle provides you Online Training and One-on-One Personal Training.

🔹ONLINE TRAINING – we offer you customised training program which you can do in your limited circumstances, with or without equipment, using resistance bands etc. at your convenience. It is important to stay active and fit, even while you’re not able to hit the Gym, or go out for a run.

🔹ONE-ON-ONE PERSONAL TRAINING – Team Vijo Fitness us available for One-on-One Personal Training all over the UAE, at the convenience of your Home/ Building Gym.

📩 DM for all queries.👇👇
vijofitness@gmail.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔹Subscribe to my YouTube channel for more videos 👇
🎥 Channel Name ▶️ Vijo Fitness & Lifestyle
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖
🔹DM me If you are Looking to take your physique to the next level if its fat loss, muscle building, competition preparation or any specific sports related training and all types of customised diet plan etc.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹For all your enquiries email :vijofitness@gmail.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔴 Contact Only For Paid Personal Training in Dubai & For Online Training

👇
📧 :- vijofitness@gmail.com
📲+971556998981

✅ 🔹https://www.facebook.com/vijobivakkachan/

✅ 🔹https://www.instagram.com/vijobi_vijofitness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *