ఇంటి వద్దనే బిజినెస్ | Latest Business ideas in telugu | Home based business ideas in telugu – 453

Top business ideas in telugu. తక్కువ పెట్టుబడి తో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు. Latest business ideas in telugu and low investment and high profits business in telugu. And also New Business Ideas in telugu.

For Raw materials & Machine Suppliers: https://www.businessideaz.in/

మన ఛానల్ మెంబెర్ షిప్ పొందడానికి: https://www.youtube.com/channel/UC7P52DsUR6j6eysRgUJSQXw/join

Links and resources:
===============================
కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ బిజినెస్ వీడియో: https://youtu.be/LPj8D0DlVzc
రబ్బర్ ఫ్లోరింగ్ టైల్స్ ఇండస్ట్రీ వీడియో: https://youtu.be/vBSW-ZQk8nM
డైనింగ్ టేబుల్ పేపర్ రోల్స్ ఇండస్ట్రీ వీడియో: https://youtu.be/p9ncT5V6Pss
Sugarcane జ్యూస్ packaging వీడియో: https://youtu.be/lKbBpg6kbFU
డస్ట్ లెస్ చాక్ పీసెస్ తయారీ బిజినెస్ వీడియో: https://youtu.be/bWUIHdL3Yts
ఆటోమేటిక్ వైర్ నెయిల్స్ తయారీ : https://youtu.be/DF0_PyBcrJ4
Self adhesive tapes ఇండస్ట్రీ వీడియో: https://youtu.be/qTHadTIQ_LQ
Steel Scrubber making ఇండస్ట్రీ వీడియో: https://youtu.be/hXbJ0eBIjtY

SOCIAL
===============================
Facebook: https://www.facebook.com/TeluguSelfEmployment/
Website: http://www.businessideaz.in/
Telegram Channel: https://t.me/TeluguSelfEmployment
Instagram: https://www.instagram.com/teluguselfemployment/
Youtube: https://www.youtube.com/TeluguSelfEmployment
Twitter: https://twitter.com/tSelfEmployment
Pinterest: http://www.pinterest.com/teluguselfemployment

Video Disclaimer:
===============================
This video is non-promotional, You need to get proper training & knowledge About the concerned employment idea. Before starting a business, I suggest you to first get training & other knowledge from the manufacturer of the machine. this video is created only to provide educational information about the above-said business. This channel is not responsible for any profit or loss in any business. It all depends on business strategy and your hard work. You must research yourself before start any business. this video is for education purposes only.

#ProfitableBusinessideas #BusinessIdeasinTelugu #SmallBusinessIdeasinTelugu