உடல் எடையை குறைக்க ஸ்கிப்பிங் மட்டுமே போதும் ! Fat burning Exercise | Sayswag

உடல் எடையை குறைக்க ஸ்கிப்பிங் மட்டுமே போதும் ! Fat burning Exercise | Sayswag

Amazon

உடல் எடையை சுலபமாக குறைக்க இந்த 4 வகை skipping உடற்பயிற்சியை செய்யுங்கள் !

In this video, Doctor Pradeepa , a sports physiotherapist from Bee health studio explains in detail the benefits of skipping. She gives the Proper Method to do skipping and also she explains 4 effective types of skipping for fat burn.

Sayswag is a channel dedicated to Fashion and Lifestyle Covering a variety of topics such as natural skincare, hair care, and styling, health, and beauty tips, all in the Tamil language.

Credits:
Camera: Hariharan | Edit: Lenin | Producer: Priyanka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *