کلاهبردار است pi network ارز

پیشنهاد میشود کلیپ دیگر درخصوص کلاهبرداری این ارز را هم در کانال یوتیوب ببینید.
آدرس آکادمی هلاکوئی را دنبال کنید
www.Halakoei.Academy
کانال تلگرام
@AcademyHalakoei